RÜHM KUU HIND 1. POOLAASTA (sept.-dets.) 2. POOLAASTA (jaan. – juuni 2.ndl lõpp, lisaks suvekuude kohatasu 20€)
Ettevalmistusrühm, Poisid 4 20€ 72€ (18€/ kuu) 119€
EELKOOLIEALISED: Nööbid, Täpid 30€ 100€ (25€/ kuu) 157€
ALGKOOL: Lapsed 2, Poisid 3, Lapsed 3, Poisid 2 35€ 120€ (30€/ kuu) 185€
NOORTE VANUSEASTE: Lapsed 1, Poisid 1, Eliit P 40€ 140€ (35€/ kuu) 212€
SÜVENDATUD KOORMUS: Noored 1, Noored 2, Vanem aste 45€ 160€ (40€/ kuu) 240€
TANTS ja FILM 40€ 140€ (35€/ kuu) 212€
TÄISKASVANUD: Hobigrupp 40€    
Ashtanga jooga 32€, 1 kord 10€    
Koondise tasu (sisaldab ühte kostüümi ja hooaja treeninguid) 80€ (tasuda korraga, erikokkuleppel poolaasta kaupa)  
-> Ühe pere liikmetele pakume liikmemaksul soodustust alates teisest liikmest 30%. 

 

 

Makse andmed:
Saaja: Ühing Iris
Konto: EE902200221021970095 Swedbank
Selgitus: Lapse nimi, rühm ja kuu, mille eest tasutakse